5.jpg


Image'Op lemen voeten ' is een tijdschrift voor wandelaars. Het najaarsnummer van 2004 heeft filmdecor als thema. In het tijdschrift worden verschillende filmdecors in binnen- en buitenland beschreven en bewandeld.
Op Malta, in Slowakije, Krakow in Polen, de Kapaten, de poesta van Hongarije. Las Hurdes in Spanje én Eastermar.

Wat doet Eastermar in dit rijtje?


Eastermar ligt tussen twee meren; het uit de ijstijd stammende Burgumer Mar en de Leien, ontstaan door veenafgraving. Dit laatste meer, eigendom van Staatsbosbeheer, is nog altijd in ongerepte staat. Wie hier rondkijkt ziet geen hippe horeca, jachthavens vol polyester of 'wonen aan het water'. Een perfecte locatie voor een film die zich in de vorige eeuw afspeelt.

Regisseur Pieter Verhoeff filmde op en rond het water van de Leyen voor zijn film 'Nynke', de liefdesgeschiedenis tussen schrijfster Nynke van Hichtum (Afke's Tiental) en dichter/politicus Pieter Jelles Troelstra.
Steven de Jong, tegenwoordig vooral bekend door zijn verfilming van de boeken van de Kameleon, filmde op de Leyen 'de Fûke' (de Fuik), naar het bekende boek van Rink van der Velde. De Fûke speelt in WOII, waarbij een visser zijn zoon opgepakt ziet worden door de Duitsers, omdat deze in het verzet zou zitten. Even later wordt ook de visser zelf opgepakt. Deze hoofdrolspeler, prachtig neergezet door acteur Rense Westra, geeft niet toe en moet dit met de dood bekopen.
Pieter Verhoeff draaide 'In het teken van het beest' o.a. op de Mûntsegroppe, een oud zandpad tussen buurtschap it Wytfean en
Rottevalle, in het verleden gebruikt door monniken als verbindingsweg tussen twee kloosters (zie kaartje).

Vandaar dat 'Op Lemen Voeten' Eastermar en de Leien heeft uitgezocht om er een prachtige wandeling uit te stippelen. In het blad wordt tevens veel achtergrondinformatie gegeven over bijvoorbeeld de verschillende vogelsoorten die op de Leien verkeren en het coulissenlandschap.
Eastermar voelt zich natuurlijk zeer vereerd met deze uitgebreide reportage en heeft al menig wandelaar 'op lemen voeten' verwelkomt.

Route

Image

De ongeveer 20 km lange wandelroute loopt over rustige, verharde en halfverharde binnenwegen en zandpaden. Als eerste kennismaking met de Leien begonnen we met een wandeling van enkele kilometers naar het uitzichtpunt aan de Mienskerwei. Te bereiken vanaf het dorpsplein 't Breed in Eastermar via de Sumarderwei;

Na de brug over de Lits linksaf.
(U kunt tegenwoordig het nieuwe wandelpad langs de Lits volgen en terug over de verharde weg, red.)
Vanaf het uitzichtspunt terug naar het dorpsplein en vervolgens via de Snakkerbuorren naar de oevers van het Bergumermeer met twee uitzichtspunten (Achterwei en Piter Johanneswei).

Via Joerelaan, Binnenvlietpad en Lange Geestlaan naar it Heechsân.
Dan over Torenlaan, Seadwei en Mûntsegroppe naar Rottevalle.
Van dit dorp terug naar de Leien langs Bildtwei en Mâlewei, waarvandaan Paviljoen de Leyen en nog een uitzichtspunt te bereiken zijn. De Mâlewei komt uit op de Zwarteweg bij het centrum van Eastermar.

Image www.oplemenvoeten.nl