4.jpg

De natuur om Eastermar

Om het dorp heen zijn verschillende soorten landschap te vinden met elk een eigen karakteristiek. Het coulissenlandschap met boomwallen, die de weidegrond verdelen zoals dat al sinds mensenheugenis wordt gedaan, en het watergebied met zijn eigen flora en fauna.

Het dorp Eastermar ligt precies tussen twee meren. Ten noorden van het dorp ligt de Burgumer Mar. Dit meer stamt uit de ijstijd. Om het meer liggen prachtige rietlanden en moerasachtig gebied (wetlands).

De Leien, ten zuiden van het dorp, is een meer van geheel andere origine. Net als de Alde Feanen bij Earnewâld is dit meer ontstaan door veenafgraving en nog maar zo'n 200 jaar oud. Het is er niet diep. Kielboten kunnen via de vaarroute de Leien passeren. Platbodems en andere niet diep stekende boten ondervinden geen beperkingen. Aan flora en fauna is er op dit meer nóg meer te beleven dan op de Burgumer Mar. Veel vogelsoorten zoals de Smient, de Tafeleend, de Kuifeend, de Aalscholver, de Zwarte Stern, het Baardmannetje en de Roerdomp komen in dit gebied voor.

Natuur dichtbij de Leien
Foto vanaf het Kroesepaad, aan de Leien

Rond de meren zijn verschillende uitzichtpunten en vogelhutten gemaakt Het uitzichtpunt aan de Mâlewei bijvoorbeeld, geeft uitzicht op een bijna ontoegankelijk stukje van de Leien. Veel watervogels, kikkers en vlinders hebben hier hun plekje.

Eastermar ligt midden in één van de 20 Nederlandse Nationale Landschappen, 'de Noardlike Fryske Wâlden'.

Wetlands om de Burgumer Mar
Winters landschap bij de Burgumer Mar