4.jpg

Hotels/Bêd&Brochje:

Restaurant/Café/Terras:

Campings/
camperplaatsen:

Hotel-Restaurant-Café
Herbergh de Parel
E.M. Beimastrjitte 15
9261 VG Eastermar
tel: 0512 472600

Meerzigt
E.M. Beimastrjitte 8
9261 VJ Eastermar
tel. 0512 674080

Galerie, Bêd & Brochje, Sauna
de Zandloper
E.M. Beimastrjitte 7
9261 VG Eastermar
tel: 0512 472024

Swalkersstee
Camping, B&B
Master Iniawei 8
9219 VR De Tike
tel: 0512 372834

Hotel-Restaurant-Café
Herbergh de Parel
E.M. Beimastrjitte 15
9261 VG Eastermar
tel: 0512 472600

Galerie, Bêd&Brochje, Sauna
de Zandloper
E.M. Beimastrjitte 7
9261 VG Eastermar
tel: 0512 472024

Eetcafé, Snackbar
't Breed
E.M. Beimastrjitte 40
9261 VJ Eastermar
tel: 0512 472210

Paviljoen de Leyen
Bildreed 3
9221 SJ Rottevalle
tel: 0512 341120

Boerderijcamping
Yn 'e Lânsdouwe
Seadwei 17
9261XM Eastermar
tel: 0512 471266

Watersportbedrijf en Camping, camperplaatsen
de Lits
Snakkerbuorren 9
9261 VM Eastermar
tel: 0512 471482
Zie ook camperplaatsen-eastermar.nl

La Dure
Camping en kanoverhuur
Bildwei 35 - 37
9221 SH Rottevalle
tel: 0512 342645

Rêst mei Romte
Familiecamping
Bethlehemsreed 6
9233 LG Boelenslaan
tel: 0512 342489

Swalkersstee
Camping, B&B
Master Iniawei 8
9219 VR De Tike
tel: 0512 372834

Motorcamping
't Witveen

Witveensterweg 22
9261XW Eastermar
06 49044904

Groepsaccommodaties:

Catering/BBQ

IJs/Snacks/ Broodjes

Groepsaccommodatie
Kleastermar
Snakkerbuorren 6a
9261VM Eastermar
tel: 0512 471885

Groepsaccommodatie
De Fruittuin

Robyntsjewei 22
9261 XV Eastermar
tel: 0512 34113

ACCES catering
E.M. Beimastrjitte 8
9261 VJ Eastermar
tel: 06 45644788

Slagerij Otte Boersma
Grote Hornstweg 2
9261VW Eastermar
Tel: 0512 471587

Paviljoen de Leyen
Bildreed 3
9221 SJ Rottevalle
tel: 0512 341120

Eetcafé, Snackbar
't Breed
E.M. Beimastrjitte 40
Eastermar
tel: 0512 472210

 

Vergaderlocaties:

Kanoverhuur:

Winkels:

Meerzigt
E.M. Beimastrjitte 8
9261 VJ Eastermar
tel. 0512 471232

Paviljoen de Leyen
Bildreed 3
9221 SJ Rottevalle
tel: 0512 341120

Groepsaccomodatie
Kleastermar
Snakkerbuorren 6a
9261VM Eastermar
tel: 0512 471885

Galerie, Bêd&Brochje, Sauna
de Zandloper
E.M. Beimastrjitte 7
9261 VG Eastermar
tel: 0512 472024

La Dure
Camping en kanoverhuur
Bildwei 35 - 37
9221 SH Rottevalle
tel: 0512 342645

Groepsaccommodatie
Kleastermar
Snakkerbuorren 6a
9261VM Eastermar
tel: 0512 471885

Supermarkt/postkantoor/bezorgservice
Alles ûnder ien dak
E.M. Beimastrjitte 33
9261 VG Eastermar
tel: 0512 472711

Otte Boersma
Slagerij
Grote Hornstweg 2
9261VW Eastermar
tel: 0512 471587

Watersportartikelen
de Lits
Snakkerbuorren 9
9261 VM Eastermar
tel: 0512 471482

De Creahoek
Grote Hornstweg 8
9261 VW Eastermar
Tel: 0512 471412

Rijwielhandel/verhuur
van der Valle

E.M. Beimastrjitte 44
tel. tel: 0512 471550

Kappers:

Bank/Postkantoor:

Kapsalon Joukje
E.M. Beimastr. 31
9261 VG Eastermar
tel: 0512-471288

Alles ûnder ien dak
Supermarkt/postkantoor
(Ook voor online bestellen en bezorgen)
E.M. Beimastrjitte 33
9261 VG Eastermar
tel: 0512 472711

Pinautomaat RaboBank
op het dorpsplein It Breed

Manege:

Tennisbaan:

Jeu de boule:

Rij- en Mencentrum
'It Heechsân'
Schuilenburgerweg 5
9261 XA  Eastermar
tel: 0512-472028
Sleutel afhalen bij de
Kapsalon Joukje:
E.M. Beimastrjitte 31
9261 VH Eastermar
Tel: 0512 471288
Locatie 't Hôf t/o nr. 27
Spelmateriaal te huur via de
Toeristen Info Post:
E.M. Beimastrjitte 33
9261 VH Eastermar
Tel: 0512 472711

Fietsverhuur:

Toeristische info:

Dokter/Apotheek

Rijwielhandel
van der Valle
Fietswinkel, reparatie en verhuur
E.M. Beimastrjitte 44
tel. tel: 0512 471550
Vanaf 2016 alleen via de website tip-eastermar.nl

Huisartenpraktijk Wiersema

It BetterSkip
voor Zorg & Gezondheid
E.M. Beimastrjitte 69
9261 VH Eastermar
tel: 0512 471221

* wijzigingen voorbehouden